slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Didaktična učna pot

Za namene promocije, predvsem pa ozaveščanja prebivalcev in obiskovalcev širše okolice Kočevja, bo ob Kočevsko-reškem jezeru ter  ob stavbi Zavoda za gozdove Slovenije, KE Kočevska Reka) urejena učna pot z informativnimi tablami in didaktičnimi pripomočki.

Sprehod po učni poti skozi gozd bodo obogatile zanimive informacije o gozdu in naravi, živalskih vrstah s poudarkom na orlu belorepcu, didaktični pripomočki ob poti pa bodo obiskovalcem omogočili razvoj opazovanja, razvrščanja, analiziranja, primerjanja in drugih kognitivnih sposobnosti. Obiskovalci bodo lahko preko učnih igric izvedeli več tako o življenju tarčnih vrst kot o gozdu in podzemnem ekosistemu, o katerem v splošnem vemo zelo malo.

Z vrhnje točke učne poti, kjer bo izdelana didaktična maketa orlovega gnezda (ob stavbi ZGS, KE Kočevska Reka), bo možno s teleskopom opazovati gnezdo orla belorepca.