slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Slide background

Kočevsko - Living with nature

Slide background

White-tailed eagle

Slide background

Western capercaillie

Slide background

Hazel grouse

Slide background

Three-toed woodpecker

Slide background

White-backed woodpecker

Slide background

The proteus

The proteus and the caves

The proteus is the only cave-dwelling vertebrate in Europe. Two sub-species of proteus reside in Slovenia: white proteus (Proteus anguinus anguinus Laurenti 1768)

White-tailed eagle

Measuring from 69 to 91 cm, the white-tailed eagle is one of the large birds of pray in Slovenia. Even more. It is a true glider with its wing span between 220 and 250 cm.

White-backed woodpecker

The male white-backed woodpecker has a red crown. Both, male and female are predominantly black, with white coloured breast and red coloured abdomen and undertail.

Three-toed woodpecker

The male three-toed woodpecker is the only bird of the order Piciformes with a yellow patch on the top of the head. The size of the bird is 16.5 cm. This bird species is not timid.

Hazel grouse

The hazel grouse is one of the small members of grouse family measuring about 35 cm and weighing between 400 and 450 grams.

Western capercaillie

The male (cock) of the western capercaillie is of a darker colour than the female (hen); it grows up to 90 cm and weighs about 5 kg.

Novice

Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih

Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih

Projekt LIFE Kočevsko se osredotoča na varstvo več tarčnih vrst, ki živijo na območju Natura 2000 Kočevsko. Ena najbolj karizmatičnih je gotovo orel belorepec. Z namenom ohranjanja in izboljšanja razmer za gnezdeči par, ki je svoje zavetje našel v mogočnih...
Pragozd Kopa v GGE Črmošnjice

Pragozd Kopa v GGE Črmošnjice

Ohranjanje narave ter povečevanje deleža odmrle lesne mase v gozdu sta vsekakor osnovna cilja izločanja novih območij gozda prepuščenih naravnemu razvoju. V sklopu projekta LIFE Kočevsko, natančneje projektne akcije C2 – Izboljšanje stanja in populacije triprstega in belohrbtega detla smo...
Sodelovanje na posvetu in terenski delavnici na Pohorju

Sodelovanje na posvetu in terenski delavnici na Pohorju

Na Pohorju sta 21. in 22. junija 2017 potekala posvet in terenska delavnica z naslovom »Problematika vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju«. Na povabilo organizatorjev, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), OE Slovenj Gradec, smo se odzvali tudi predstavniki projekta...

Partnerji

Leading partner:


obcina-kocevje-logo
Other partners:
 

zzg-logo
zrsz-varstvo-narave-logo
ljudska-univerza-logo