slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Naravoslovna pot Kočevsko ali Rudniško jezero

Published on 21. 12. 2015 under Kočevska

Pot pelje okrog nekdanjega odprtega kopa premogovnika – danes jezera v Kočevju in predstavi naravne posebnosti, predvsem ptice.
Dolžina: 3 km, krožna, zemljevid na spletni strani
Število vsebinskih točk: 4
Začetek poti: pred gostiščem Jezero v Kočevju
Čas za ogled: 1 uro, z opazovanjem ptic pa več

Publikacija: zloženka – Kočevsko (Rudniško) jezero, ZGS OE Kočevje

Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, T: 01-89-50-400