slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih Natura 2000

Objavljeno 14. 1. 2019 v Novice
Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih Natura 2000

Izdelali smo Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih Natura 2000, ki preprosto in razumljivo predstavlja ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja ogroženih vrst v gozdni krajini ter s tem prispeva k ciljem omrežja Natura 2000. Priročnik obsega nabor ukrepov, ki so bili izvedeni v sklopu projekta LIFE Kočevsko. Predstavljeni ukrepi so sicer primarno namenjeni izboljšanju življenjskega prostora divjega petelina, gozdnega jereba ter belohrbtega in triprstega detla, vendar se lahko ukrepe izvede tudi za druge vrste s podobnimi ekološkimi zahtevami.

Priročnik bo pomagal pri načrtovanju, umeščanju, izvajanju ter spremljanju ukrepov ter oblikovanju življenjskega prostora za ogrožene gozdne vrste, zato je v prvi vrsti namenjen strokovnim delavcem Zavoda za gozdove Slovenije ter drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z upravljanjem gozdnih ekosistemov. Priročnik lahko služi tudi kot pripomoček za komunikacijo z lastniki gozdov ter drugimi uporabniki gozdnega prostora.

Priročnik je razdeljen na dva dela:

  • V prvem delu so predstavljeni ukrepi za izboljšanje/oblikovanje habitata ogroženih gozdnih vrst. Vsebina poglavja je bila zasnovana na podlagi izkušenj pri izvajanju ukrepov v sklopu projekta LIFE Kočevsko ter usklajena s predmetno sektorsko zakonodajo.
  • V drugem delu so podrobneje opisane štiri ogrožene vrste ptic (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti detel, triprsti detel), njihova razširjenost, prehrana, habitat, grožnje ter ključne usmeritve ter ukrepi za izboljšanje njihovega stanja.

 

Priročnik naj postane koristen vir informacij in uporabniku olajša načrtovanje in izvajanje ukrepov na terenu. Hkrati si želimo, da bi z uporabo priročnika prispevali k razvoju oz. nadgradnji sonaravnega in večnamenskega načina gospodarjenja z gozdovi ter upravljanja z divjadjo, še zlasti na območjih Natura 2000. Na ta način bi zasledovali cilj zagotovitve ugodnega stanja ohranjenosti gozdov ter z gozdovi povezanih habitatov in vrst, zajetih v omrežje Natura 2000, kar pomeni ključni prispevek k uresničitvi ciljev EU v zvezi z zaustavitvijo upadanja biotske raznovrstnosti.

 

Verjamemo, da se bo ta priročnik izkazal kot eden izmed orodij za dosego tega cilja.

 

Ekipa LIFE Kočevsko