slen
LIFE13 NAT/SI/000314

O orlovi sobi

Orlova soba, naravovarstveni informacijski center projekta LIFE Kočevsko, je osnovni prostor, namenjen projektnim dogodkom in sestankom, izobraževanju, osveščanju javnosti in tako posredovanju znanj in izkušenj javnosti kot tudi promociji projektnih rezultatov. Je odlično izhodišče za obisk Orlove poti.

Nahaja se v Kulturnem domu v Kočevski Reki (Kočevska reka 5) in predstavlja središče kulturnega in družabnega dogajanja na širšem območju Kočevske Reke.

Obnovljeni prostori kulturnega doma v pritličju nudijo prostor Turistično informacijskemu centru, pošti in so hkrati izhodišče za ogled bunkerja Škrilj.

Orlova soba se nahaja v 1. nadstropju in je odprta po predhodnem dogovoru z Ljudsko univerzo Kočevje (051 433 565). Za izvedbo izobraževanj oz. delavnic sta na razpolago dva opremljena prostora (skupno do 30 udeležencev), projektor, internaktivna tabla in LCD predvajalnik.