slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Strokovna ekskurzija v Stainz

Objavljeno 26. 10. 2017 v Novice
Strokovna ekskurzija v Stainz

V Stainzu, v Avstriji, grof Meran na svoji 2200 hektarjev veliki posesti, uspešno gospodari v dobrobit divjega petelina. Na približno 800 hektarjih je gospodarjenje z gozdovi v prvi vrsti prilagojeno koconogi kuri – divjemu petelinu. Pri izvajanju naravovarstvenih ukrepov (ter drugih ukrepov v gozdu) upoštevajoč ekološke zahteve divjega petelina so  zelo uspešni, saj tam živi približno 60 divjih petelinov in nekaj več kur.

V petek, 20. Oktobra 2017, smo si del  posesti grofa Merana  ogledali tudi sodelavci projekta LIFE Kočevsko iz Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer revirni gozdarji in lovci Lovišča s posebnim namenom (LPN) Medved in LPN Snežnik Kočevska Reka, ki delujejo na območju cone divjega petelina na območju Natura 2000 Kočevsko. Obisk posesti nam je bil omogočen v sodelovanju z dr. Hubertom Zeilerjem, ki je terenski obhod podkrepil s številnimi novimi znanji ter izkušnjami, ki jih je pridobil tekom spremljanja in raziskovanja divjega petelina za kar se mu srčno zahvaljujemo.

Na terenskem obhodu gozda smo si ogledali gozd oz. dele gozda, ki predstavljajo optimalen habitat za divjega petelina, habitat, ki je še pogojno primeren ter primere delov gozda, kjer je zaradi  procesa pomlajevanja ali vraščanja mlajših razvojnih faz gozda itd., življenjsko okolje za vrsto postalo neprimerno. Večkrat je bilo zato  poudarjeno, da je potrebno pri gospodarjenju z gozdom zagotavljati mozaično strukturo gozda. Velik pomen pri gospodarjenju za vrsto pripisujejo tudi strogemu gozdnemu redu, kateri zagotavlja preglednost terena, kar je za habitat divjega petelina ena izmed ključnih lastnosti gozda. Pomembne dele v gozdu primerne za pašo oz. prehrano tako divjega petelina kot drugih živalskih vrst, predstavljajo z mulčenjem obcestnih pasov vzpostavljene travnate površine v gozdu, poseke, preletni koridorji, vzdrževane gozdne jase in v gozdu prisotni vodni viri.

Na posesti zaposleni gozdar nas je seznanil tudi s problematiko prevelike obljudenosti in nemira v gozdu (na rastiščih) v času rastitve, torej v času od parjenja vrste do mladičev.

Ekskurzija nam je omogočila vpogled v naravo življenja divjega petelina ter nam dala boljšo predstavo o primernem življenjskem prostoru za to vrsto.

[/vc_row

 

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje, foto: arhiv ZGS OE Kočevje