slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Kočevska

Tradicija gospodarjenja z gozdovi

5. 2. 2015 - Kočevska
Tradicija gospodarjenja z gozdovi
Zgodovina gozdarstva na Kočevskem Na Kočevskem, kjer večino površin poraščajo obširni gozdovi, je gozdarstvo bila in je ena najpomembnejših dejavnosti. Vzrok za kolonizacijo Kočevskega so bili gospodarske koristi zemljiške gosposke, saj so kmetje - podložniki…
Preberi več

Kočevska

27. 1. 2015 - Kočevska
Kočevska
Kočevska pokrajina, ki leži na JV delu Slovenije, je izrazit in razgiban dinarsko kraški svet s številnimi kraškimi planotami, kraškimi polji, podolji, dolinami, gorskimi grebeni in vsemi ostalimi kraškimi pojavi. Natančne meje območja, za katero…
Preberi več

Fridrihštajn

13. 1. 2015 - Kočevska
Fridrihštajn
Fridrihštajn ni le najvišje ležeči slovenski grad, temveč je tudi prizorišče naše edine srednjeveške romance. Le kdo ne pozna tragične ljubezenske zgodbe Friderika Celjskega in Veronike Deseniške? Mogočni grof Herman je sinovo drugo ženo, ki…
Preberi več

Kovačija Bilpa

13. 1. 2015 - Kočevska
Kovačija Bilpa
Nad jamami se dviga Bilpska stena, ki jo je Valvasor imenoval stena odmevov. V njej je narava izoblikovala več človeških, živalskih in mitoloških likov. Bilpo sestavljajo štiri jame –  zadnjo so odkrili šele leta 1983.…
Preberi več

Sramotilni steber – “Pranger”

13. 1. 2015 - Kočevska
Sramotilni steber – “Pranger”
Za kaznovanje lažjih prekrškov, npr. tatvine, krivolova ali »raubšica« ter prešuštva in če se je kdo pregrešil zoper pravice poljanskega gospostva, so v neposredni bližini gradiča oziroma današnjega Zadružnega doma v začetku 13. stoletja postavili…
Preberi več

Kal v Jelenji vasi

13. 1. 2015 - Kočevska
Kal v Jelenji vasi
Jelenja vas leži v osrčju zakrasele Poljanske doline nad reko Kolpo, ob cesti Brezovica – Stari trg ob Kolpi. Studenec in spodnja kal (včasih dva kala – zgornji danes še vedno zasut) se nahajata 100…
Preberi več

Oreh v Kočevski Reki

13. 1. 2015 - Kočevska
Oreh v Kočevski Reki
Poleg cerkve  v Kočevski Reki raste najdebelejši oreh v Sloveniji, ki je star več kot 400 let. V prsni višini obsega 434 centimetrov, visok pa je 15 metrov. Kočevsko območje ima precej ostro podnebje, ki…
Preberi več

Grobišče pod Krenom

13. 1. 2015 - Kočevska
Grobišče pod Krenom
Med sklepnimi boji za osvoboditev Slovenije 1945 so se z njenega ozemlja umikale na avstrijsko Koroško številne oborožene enote, ki so se bojevale na strani nemških oboroženih sil in proti slovenski in jugoslovanski narodnoosvobodilni vojski.…
Preberi več

Halstatska gomila – Gorenje

13. 1. 2015 - Kočevska
Halstatska gomila – Gorenje
(1000 do 400 p.n.št.) Izkopavanja so potekala pod vodstvom dr. Josipa Mantuanija v letu 1924. Domačini so gomilo poimenovali gora velikanov (nemško Hunenbuchel), saj so si predstavljali velikane iz antičnih časov, ob upoštevanju velikosti groba.…
Preberi več