slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Kočevska

Nebotičnik

13. 1. 2015 - Kočevska
Nebotičnik
Stavbo je leta 1910 zgradil slovenski podjetnik Anton Kajfež za svoje delavce na žagi. Bil je tudi ustanovitelj tekstilne tovarne Tekstilana. Ker je bila to tedaj najvišja stavba v Kočevju, so jo poimenovali Nebotičnik. V…
Preberi več

Vila Sajovic

13. 1. 2015 - Kočevska
Vila Sajovic
Vilo Sajovic je leta 1909 zgradila Uršula Nosan. Leta 1915 se je poročila z znanim kočevskim odvetnikom dr. Ivanom Sajovicem. Vila je najznačilnejši primer secesijske arhitekture v Kočevju. Vse do leta 2000 se je ohranila…
Preberi več

Marijin dom

13. 1. 2015 - Kočevska
Stavba je bila zgrajena v letih 1887 – 1995. Po končani izgradnji je bila v njej odprta enorazredna zasebna šola. Zavod so v lastni režiji vodile usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega. Med I. svetovno vojno…
Preberi več

Gostilna pri kmetu

13. 1. 2015 - Kočevska
Stavba je bila zgrajena leta 1903, ravno v času, ko je bila dograjena tudi župnijska cerkev v mestu. Pritličje stavbe zato spominja na gradnjo cerkve. Leta 1909 sta stavbo kupila Marija in Jože Beljan in…
Preberi več

Vila Kajfež

13. 1. 2015 - Kočevska
Vila Kajfež
Stavba je bila zgrajena leta 1901 in se uvršča med najkvalitetnejše primere secesijske arhitekture v Kočevju. Zgradil jo je največji slovenski podjetnik Anton Kajfež. Na pol spiralaste stopnice pred glavnimi vrati so okrašene z mozaikom.…
Preberi več

Gimnazija Kočevje

13. 1. 2015 - Kočevska
Leta 1867 je dr. K. J. Schroer, gostujoč profesor kot naročnik Cesarske akademije znanosti iz Dunaja, prvi predlagal idejo o ustanovitvi gimnazije v Kočevju. Med njegovim obiskom je poučeval ljudi o pomembnosti srednje izobrazbe in…
Preberi več

Šeškov dom

13. 1. 2015 - Kočevska
Šeškov dom
Muzejska stavba je izjemno pomemben spomenik slovenske državnosti. Zgrajena je bila v letih 1936 – 1937 kot Sokolski dom. Predviden je bil kot večnamenska stavba z veliko osrednjo telovadnico, dvorano z gledališkim odrom in stranskimi…
Preberi več

Cerkev sv. Jerneja

13. 1. 2015 - Kočevska
Cerkev sv. Jerneja
Prvotna župnijska cerkev je bila  zgrajena pred letom 1339. Stala je na mestu kasnejše kapele Sv. Križa na starem pokopališču. Porušena je bila leta 1879. Na mestu sedanje cerkve je stala kapela Turjačanov. Župnijska cerkev…
Preberi več

Danska hiša

13. 1. 2015 - Kočevska
Danska hiša
Hiša je zanimivost mesta. Slog hiše je neznačilen, ne samo za Kočevje ampak tudi za celotno Slovenijo in tudi za srednjo Evropo. Zunanjost spominja na zunanjost hiš v severni Evropi. Pred kratkim je bila hiša…
Preberi več