slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Kočevska

Kino Kočevje

13. 1. 2015 - Kočevska
Kino Kočevje
Na mestu današnjega kina sta v preteklosti stala skedenj in hlev. Leta 1935 sta zemljišče kupila zakonca Poje in zgradila kinodvorano. Leta 1941 je dvorano zasedla italijaska vojska. Od 9. do 11. oktobra 1943 je…
Preberi več

Vila Krauland

13. 1. 2015 - Kočevska
Stavbo sta leta 1891 zgradila brata Ranziger, ki sta bila lastnika steklarne na Trati. Leta 1935 je vilo kupil dr. Krauland, ki je v njej prebival vse do leta 1941. Po II. svetovni vojni je…
Preberi več

Park narodnih herojev

13. 1. 2015 - Kočevska
Na Ljubljanski cesti zraven Gimnazije Kočevje stoji poseben park, ki časti slovenske narodne heroje. Vsebuje sedem doprsnih kipov na marmornatih stebrih z napisi imen in z letnico rojstva in smrti. Arhitekturno zasnovo za park je…
Preberi več

Spomenik osvoboditve

13. 1. 2015 - Kočevska
SPOMENIK OSVOBODITVE Spomenik osvoboditve je bil konča 3. oktobra 1953. Prikazuje idejo bojevanja, svobode in obnove in je bil namenoma postavljen na mestu, kjer je stoletja stala trdnjava Auerspergov. Kip je bil zavestno načrtovan kot…
Preberi več

Pragozd Krokar

13. 1. 2015 - Kočevska
Pragozd Krokar
Odkriva ga Borovška naravoslovna učna pot. Neokrnjeni, pragozdni bukovi sestoji so spomladi prekriti z divjim česnom. Pragozd Krokar je kraljestvo bukve. Vendar je ekosistem stalno spreminjajoče se ravnovesje med tlemi, klimo in neštetimi živimi organizmi…
Preberi več

Pragozd Rajhenavski Rog

13. 1. 2015 - Kočevska
Pragozd Rajhenavski Rog
Stik s pradavnino, notranji mir in tišina pod stoletnimi orjaki nas vedno znova očara in prevzame. Rajhenavski pragozd v Kočevskem Rogu je približno petdeset hektarjev velik pragozdni ostanek, ki je bil pred več kot stoletjem…
Preberi več

Pragozd Strmec

13. 1. 2015 - Kočevska
Pragozd Strmec
Je gozd, kjer še nikoli ni pela sekira. Taki mogočni gozdovi jelke in bukve so še pred stoletjem pokrivali osrednji del Stojne. Tu narava že tisočletja živi le po svojih zakonih, zato si pragozdni rezervat…
Preberi več

Pragozd Prelesnikova Koliševka

13. 1. 2015 - Kočevska
Pragozd Prelesnikova Koliševka
Se ponaša z zanimivim rastlinstvom, ki bi ga sicer našli visoko v gorah ali daleč na severu. Zaradi nedostopnosti, še bolj pa zaradi mraziščnega značaja se je v koliševki ohranila značilna vegetacija hladnejših obdobij naše…
Preberi več