slen
LIFE13 NAT/SI/000314

O projektu

Projektno območje

26. 10. 2015 - O projektu
Projektno območje Kočevsko je prepoznavno po svojih obširnih gozdovih in sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Zaradi ohranjenosti, so v zavetju gozdov našle svoje pribežališče številne evropsko pomembne vrste, zato…
Preberi več

Logotip projekta

13. 1. 2015 - O projektu
Logotip LIFE KOČEVSKO izhaja iz naziva oz. akronima projekta, pri čemer posamezne črke in dele črk nadomeščajo stilizirani znaki. Ti (znaki) predstavljajo bistvene prostorske vsebine, na katere so vezane projektne aktivnosti. Strešico na črki Č…
Preberi več

O projektu

13. 1. 2015 - O projektu
Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so…
Preberi več

Finančni mehanizem LIFE

13. 1. 2015 - O projektu
LIFE je finančni mehanizem EU, ki prispeva k implementaciji in razvoju okoljske politike in zakonodaje EU, vključno z integracijo okoljskih vidikov v ostale politike s ciljem prispevati k trajnostnem razvoju ter financiranju ukrepov in projektov z…
Preberi več