slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Gozdni rezervat Mestni vrh

Objavljeno 13. 1. 2015 v Kočevska
Gozdni rezervat Mestni vrh

Je naravi prepuščen jelov-bukov gozd na strmem, skalnatem pobočju razglednega vrha nad planinsko kočo pri Jelenovem studencu na Stojni.

Mestni vrh (1034 m n. m.) je eden izmed vrhov, ki se v pogorju Stojne dvigajo nad 1000 m visoko. Ker se nahaja tik za mestom Kočevje, je poleg Fridrihštajna najbolj priljubljen in je skupaj s planinsko kočo ena najpomembnejših rekreacijskih in turističnih hribovskih točk na Kočevskem.

Mestni vrh je gozd s posebnim namenom: gozdna jasa z okoliškim gozdom in pešpot imata izjemno poudarjene rekreacijsko in turistično funkcijo, z opremljeno naravoslovno potjo Jelenov studenec pa tudi poučno funkcijo. Gozd nad kočo je gozdni rezervat – dragocena naravna dediščina. Značilni zanj so ohranjeni mogočni gozdovi jelke in bukve na skalovitih in strmih pobočjih na visokem krasu.

Koča planinskega društva Kočevje stoji v idilični dolini pod Mestnim vrhom, nedaleč stran od Jelenovega studenca, po katerem nosi ime. PD Kočevje je bilo ustanovljeno leta 1951, velika želja članov po lastni koči se jim je uresničila leta 1953, ko so odprli preurejeno gozdno kočo. Kočo planinci stalno preurejajo in prilagajajo potrebam in zahtevam časa.

Do koče vodijo iz Kočevja markirane Kalanova in Grajska pot ter iz Dolge vasi neimenovana planinska pot. Možno jo je obiskati tudi z vozili. Koča je izhodišče za obisk Eleonorine in Ledene jame ter bližnjih vrhov: Ledenika, Mestnega vrha, Fridrihštajna in Livoldskega vrha, naravoslovne poti Jelenov studenec, Kočevske planinske poti in ostalih markiranih planinskih poti. Koča je odprta vsako soboto, nedeljo in ob praznikih, preko celega leta. V koči je mogoče dobiti hrano, pijačo in prenočišče ter številne koristne informacije. Na jasi pred njo je nekaj igral in družinskih kurišč s klopmi. Pohodnikom je na vrhu Mestnega vrha namenjena skrinjica z žigom in knjigo obiska.

Gozdni rezervat Mestni vrh se dviga nad kočo pri Jelenovem studencu in obsega 31,68 ha gozdov visokega krasa. Leži na centralnem pogorju Stojne, na grebenu istoimenskega vrha.

Rezervat je bil izločen leta 1995 z namenom, da se ohranijo mogočni jelovo-bukovi gozdovi na izjemno strmem, skalnatem pobočju in da bodo številni obiskovalci lahko videli pragozd v nastajanju. Jelovo-bukovi gozdovi so najbolj značilni naravni gozdovi Kočevske.

Na zavarovanem območju zadnjih 30 let ni bilo večjih sečenj, zato ti gozdovi mestoma že ponujajo pragozdni videz. Zaradi čudovitih razgledov z grebena Mestnega vrha po Kočevskem polju in širše je ena izmed najbolj obiskanih rekreacijskih točk na Kočevskem.
Različne zanimivosti na območju Mestnega vrha povezuje Naravoslovna pot Jelenov studenec.