slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Izobraževanje lovcev v Loškem potoku

Objavljeno 21. 4. 2015 v Novice
Izobraževanje lovcev v Loškem potoku

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, Lovsko zvezo Slovenije, v lovskem domu Hrib v Loškem potoku, 8.4.2015, izvedel izobraževanje za lovce. Namen izobraževanja je bila predstavitev projekta LIFE Kočevsko, predvidenih ukrepov za divjega petelina (Tetrao urogallus) in metodologije popisa te vrste na Kočevskem. Udeležili so se ga predstavniki LD Loški potok, Draga –Trava, Sodražica in sosednjega LD Tetrieb iz Hrvaške. Z izobraževanjem smo želeli pritegniti čim več prostovoljcev za popis divjega petelina na projektnem območju, ki bo potekal v drugi polovici aprila in začetku maja 2015.

Izobraževanje lovcev v Loškem potoku