slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Izvajanje prvega popisa triprstega in belohrbtega detla

Objavljeno 10. 3. 2015 v Novice
Izvajanje prvega popisa triprstega in belohrbtega detla

V začetku marca 2015 smo na OE Kočevje Zavoda za gozdove pričeli z izvajanjem prvega popisa triprstega in belohrbtega detla, s katerim bomo opisali izhodiščno stanje populacij teh dveh tarčnih vrst na projektnem območju (Akcija A2).

Popis triprstega in belohrbtega detla

Pri popisu kot podizvajalec sodeluje tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Popise izvajamo na več kot 300 izbranih lokacijah s pomočjo izzivanja s posnetkom teritorialnega trkanja. Do sedaj smo prisotnost belohrbtega detla potrdili na 15 lokacijah, triprstega pa na 10 lokacijah.

Popis triprstega in belohrbtega detla

Triprsti detel živi na višjih nadmorskih višinah, kjer zimske razmere še vztrajajo. Nekatere od lokacij so zaradi visoke snežne odeje zelo težko dostopne, zato popisovalci uporabljajo tudi smuči. Pri popisu uporabljamo zvočnike, brezžične predvajalnike mp3 posnetkov ter daljnoglede, ki smo jih kupili v okviru projekta. Zbrane podatke bomo digitalizirali, statistično obdelali in pripravili končno poročilo, ki bo objavljeno na spletni strani projekta.