slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Kal v Jelenji vasi

Objavljeno 13. 1. 2015 v Kočevska
Kal v Jelenji vasi

Jelenja vas leži v osrčju zakrasele Poljanske doline nad reko Kolpo, ob cesti Brezovica – Stari trg ob Kolpi.

Studenec in spodnja kal (včasih dva kala – zgornji danes še vedno zasut) se nahajata 100 m od ceste Kočevje – Predgrad, na levi strani ob prihodu v Jelenjo vas. Prvič je bil studenec gradbeno obdelan leta 1863 in je služil kot napajalnik za živino. V kalu so se otroci poleti kopali, pozimi drsali, žene pa so prale perilo na skalah ob kalu.

Občina Kočevje je s pomočjo sredstev podjetja Helios  v letu 2002 izvedla obnovo vodnjaka s kalom.