slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Finančni mehanizem LIFE

LIFE je finančni mehanizem EU, ki prispeva k implementaciji in razvoju okoljske politike in zakonodaje EU, vključno z integracijo okoljskih vidikov v ostale politike s ciljem prispevati k trajnostnem razvoju ter financiranju ukrepov in projektov z evropsko dodano vrednostjo.

V finančnem obdobju 2007 – 2013 je finančni sklad za izvajanje programa LIFE znašal več kot 2,2 milijardi EUR za celotno EU.

Vsebinsko in tehnično je LIFE razdeljen na tri sklope:

  • Narava in biotska raznovrstnost,
  • Okoljska politika in upravljanje,
  • Informiranje in obveščanje.

Sklop LIFE Narava podpira projekte, ki prispevajo k implementaciji Direktive o pticah in Direktive o habitatih in je tudi glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v območjih Natura 2000. V ta sklop spada tudi projekt LIFE KOČEVSKO, ki je financiran iz evropskega finančnega programa LIFE v višini 1.135.006,00 EUR, kar predstavlja 50% skupne vrednosti projekta.

Decembra 2013 je bil potrjen nov finančni instrument kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (angleško besedilo:LIFE 2014-2020 Regulation).

Več informacij na:

LIFE Slovenija
Environment Directorate General of the European Commission
Ministrstvo za okolje in prostor