slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Logotip projekta

Logotip LIFE KOČEVSKO izhaja iz naziva oz. akronima projekta, pri čemer posamezne črke in dele črk nadomeščajo stilizirani znaki. Ti (znaki) predstavljajo bistvene prostorske vsebine, na katere so vezane projektne aktivnosti. Strešico na črki Č nadomešča silhueta orla v letu, črko S nadomešča silhueta človeške ribice, del črke K pa prikazuje oznako (ptičji kljun), s katero se v gozdovih označuje habitatno drevje.


life-kocevsko-logo