slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Mediji o nas

6. 12. 2018

december 2018

8. 11. 2018

oktober 2018

21. 10. 2018

11. 10. 2018

11. 10. 2018

11. 10. 2018

8. 10. 2018

6. 10. 2018

4. 10. 2018

2. 10. 2018

september 2018

2. 6. 2018

April 2018

April 2018

Marec 2018

22. 1. 2018

30. 11. 2017

30. 11. 2017

23. 11. 2017

22. 11. 2017

17. 11. 2017

16. 11. 2017

10. 11. 2017

20. 9. 2017

29. 8. 2017

25. 8. 2017

24. 8. 2017

23. 8. 2017

6. 4. 2017

17. 3. 2017

13. 5. 2017

16. 2. 2017

9. 1. 2017

1. 12. 2016

28. 10. 2016

25. 8. 2016

Avgust 2016

Avgust 2016

Avgust 2016

Julij 2016

31. 3. 2016

20. 3. 2016

16. 3. 2016

16. 3. 2016

16. 3. 2016

10. 3. 2016

Februar 2016

24. 2. 2016

Januar 2016

15. 12. 2016

27. 11. 2015

November 2015

Oktober 2015

Oktober 2015

30. 10. 2015

9. 10. 2015

13. 9. 2015

23. 7. 2015

18. 6. 2015

Maj 2015

Maj 2015

MAJ 2015

27. 3. 2015

5. 2. 2015

23. 10. 2014

23. 10. 2014

22. 10. 2014

22. 10. 2014

20. 10. 2014

20. 10. 2014

20. 10. 2014

18. 10. 2014

18. 10. 2014

17. 10. 2014

17. 10. 2014

17. 10. 2014

Oktober 2014

10. 9. 2014

3. 5. 2014

30. 4. 2015

24. 4. 2015

16. 4. 2015

11. 4. 2015

9. 4. 2015

9. 4. 2015

DELO

LOVEC, Glasilo Lovske zveze Slovenije (12/2018)

Finance

Kočevska

Radio VAL 202, oddaja Nedeljski izlet

RTV SLO, Slovenska kronika

Dolenjski list

Dolenjski list

Dolenjski list, spletna stran

DELO

Dolenjski list

RTV SLO, Slovenska kronika

Kočevska

Svet ptic (letnik 24, številka 02/2018)

Kočevska

Kočevska

Kočevska

Kočevska

Rešeto

Kočevar

Dolenjski list

Kočevska

E-utrip

Dolenjski list

Občina Kočevje

Nedeljski dnevnik

Dnevnik

Radio Krka

Dolenjski list

RTV SLO, Slovenska kronika

DOLENJSKI LIST

RTV SLO, Slovenska kronika

lokalno.si

DOLENJSKI LIST

Zveza ljudskih univerz Slovenije – ZLUS

DOLENJSKI LIST

DNEVNIK

DOLENJSKI LIST

Natura Sloveniae 18(1): 43-44

Natura Sloveniae 18(1): 47-49

Bilten TRDOŽIV

SVET PTIC (letnik 22, številka 02/2016)

DOLENJSKI LIST

TV KOČEVJE

RTV SLO, Slovenska kronika, prispevki in izjave

RADIO SLOVENIJA 1, Program A 1

TV SLOVENIJA 1, Dnevnik

DOLENJSKI LIST

LOVEC, Glasilo Lovske zveze Slovenije (2/2016)

NEDELJSKI DNEVNIK

ACROCEPHALUS – letnik 36, številka 164/165

E-UTRIP

Občinsko glasilo Dolenjske toplice

Občinski časopis KOČEVSKA

LOVEC, Glasilo Lovske zveze Slovenije (10/2015, stran 502)

LOVEC, Glasilo Lovske zveze Slovenije (10/2015, stran 504)

Občinsko glasilo Dolenjske toplice

RTV SLO, NA LEPŠE, oddaja o turizmu

TV KOČEVJE

DOLENJSKI LIST

DOLENJSKI LIST

LOVEC, Glasilo Lovske zveze Slovenije (5/2015, stran 269)

LOVEC, Glasilo Lovske zveze Slovenije (5/2015, stran 270)

LOVEC, Glasilo Lovske zveze Slovenije (5/2015, stran 270)

NOVI LIST

SLOVENSKE NOVICE

DOLENJSKI LIST

DOLENJSKI LIST

DELO.SI

SVET 24

TV KOČEVJE

SVET 24

DOLENJSKI LIST

SLOVENSKE NOVICE

DELO

STA

RADIO KRKA

RADIO KRKA

KOČEVSKI UTRIP

Radio Univox

DELO

DOLENJSKI LIST

DOLENJSKI LIST

ORF

DELO.SI

INSOLV-INFO

GLAS DEŽELE

Orel belorepec še ni dočakal jezu

Izboljšane razmere za orla belorepca

V SiDG skrbijo tudi za ohranjanje narave

Orlova pot

Orlova pot ob Reškem jezeru

Orel belorepec v Kočevski Reki

Uredili so jo, da bi zaščitili belorepca 

Tudi še danes smeti odmetavajo v jame

Odprli obnovljeno Orlovo pot

Kadavri so vsakdanji pojav

Vstopna točka v Kočevski rog

Čiščenje kraških jam

Life pod nami

Orlova učna pot in gozdna pedagogika

Kočevje se prebuja, prebudimo se tudi mi!

Očistimo Kočevsko 2018

Očem skrito, pa vendar nevarno našemu telesu

Saga z jezom se nadaljuje

Zaživela je nova tematska pot ob Reškem jezeru

Zaživela je nova tematska pot ob Reškem jezeru

Za jubilej na pragu petstotih metrov

Mirne cone za ohranitev gozdnih kur na Kočevskem

Zaživela je nova tematska pot ob Reškem jezeru

Ob Reškem jezeru uredili Orlovo pot

Obiščite Orlovo pot

V ledu je čas zapisan drugače

Damijan Šinigoj, jamarski inštruktor: Novih onesnaženj jam vse manj, “starih grehov” pa ogromno

V Kočevskem rogu pokrajinski jamarski tabor

Kmalu Dolenjski jamarski tabor

Veliko priložnosti za razvoj kočevskega turizma

Najprej odpadke precenili zdaj podcenili

Orel belorepec na Kočevskem

Pokukajmo v življenjski prostor ogroženih roških detlov

Naša naravna dediščina Orel belorepec

Brlog znanja v Pravljičnem gozdu

Ohranitev živalskih vrst tudi priložnost za turizem

Najbolj onesnažene jame ostajajo neočiščene

Neenotni celo v tem, kdo smo

Stanje človeške ribice v omrežju NATURA 2000 v Sloveniji

Preživetje človeške ribice na meji močno industrializiranega, kmetijskega in urbaniziranega prostora – primer s Kočevskega polja 

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko – LIFE Kočevsko

Ohranjanje bogastva kočevskih gozdov

Prva od 10 odst. močno onesnaženih

Podzemni svet

Dobili denar za onesnažene kočevske jame

Občina Kočevje namerava iz jam odstraniti odpadke

Onesnažene kraške jame

Stanje jam na Kočevskem

Zelena luč za projekt Divji petelin – INTERREG HR/SLO

Krajani in jamarji rešili vas pred potopom

»Status in varstvo belohrbtega detla Dendrocopos leucotos v Sloveniji«

Fotografije natečaja Life Kočevsko

Zakaj izginjajo gozdne kure na Kočevskem?

Ekskurzija v gozdno/divje srce zahodne Evrope

Stanje divjega petelina v severnih Dinaridih

Večji napredek dosežen pri varstvu vrst kot pri varstvu habitatov

Triprsti in belohrbti detel v projektu LIFE Kočevsko

Vojaški turizem in Kočevsko

Ekskurzija po vodnih jamah

Naša naravna dediščina Triprsti detel

Naša naravna dediščina Belohrbti detel

Strokovni simpozij o divjem petelinu

LZS uspela na razpisu za izvedbo izobraževanja in popisa prisotnosti divjega petelina na Kočevskem

Projekt: NARAVA 2000 – LIFE KOČEVSKO

Ljubavni pjev tetrijeba gluhana pred kamerama – članek o divjem petelinu

Občina ne obnovi jezu, zato bo jezero izginilo

Eden od treh LIFE projektov

Naša naravna dediščina LIFE Kočevsko

Kočevski hinderhonder: Projekt na projekt – razvoj?

Zaščititi želijo edini par orla belorepca

Ogrožene živalske vrste na Kočevskem

Naravovarstveni program LIFE Kočevsko

Začeli s projektom LIFE Kočevsko

Life Kočevsko

Za prihodnost ogroženih gozdnih ptic

Na Kočevskem bodo izvajali naravovarstveni program Life Kočevsko

Projekt Life Kočevsko

NOVICE

Se bomo še bolj zaprli ali pa je to vendarle priložnost?

Mesečna oddaja LU Kočevje na Radiu Univox

Na pomoč ogroženim pticam in človeški ribici

Evropski denar za Life Kočevsko bo!

LIFE KOČEVSKO Prvi izmed serije projektov

Podpora programa Life+ tudi za čezmejni projekt

Trije novi Life+ projekti

Slovenija bo v okviru programa Life+ prejela sredstva za tri projekte

Medvedi, Natura 2000 in gozdarstvo