slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Pragozd Krokar

Objavljeno 13. 1. 2015 v Kočevska
Pragozd Krokar

Odkriva ga Borovška naravoslovna učna pot. Neokrnjeni, pragozdni bukovi sestoji so spomladi prekriti z divjim česnom.

Pragozd Krokar je kraljestvo bukve. Vendar je ekosistem stalno spreminjajoče se ravnovesje med tlemi, klimo in neštetimi živimi organizmi – od mikroskopsko majhnih do medveda in dreves, ki so zagotovo najpomembnejši del pragozda, ogrodje in najdebelejša koža življenja v visokokraškem gozdu.

Pragozd Krokar meri 74,49 hektarov. Vsakih 10 let premerimo vsa drevesa, debelejša od 10 cm. Podatki leta 1995: na celotni pragozdni površini je 38.734 živih in še izmerljivih odmrlih dreves. Skupna lesna masa je 59.968 m3.

Lesna odeja pragozda je kar 2 do 3 krat debelejša kot v okoliškem gozdu. To je uskladiščena energija, ki se stalno, varno in varčno obnavlja. Tu nič ne gre v nič, stari so pomešani z mladimi in življenje je povezano v trden in zdrav sistem.

Primerjava lesnih mas po desetletjih pa pove, da pragozd ni tako nespremenljiv kot kaže na prvi pogled. Bukev prevladuje, vendar meritve jasno kažejo nihanje deležev drevesnih vrst, skupna lesna masa – nakopičena energija – pa ostaja skoraj nespremenjena.