slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Pragozd Strmec

Objavljeno 13. 1. 2015 v Kočevska
Pragozd Strmec

Je gozd, kjer še nikoli ni pela sekira. Taki mogočni gozdovi jelke in bukve so še pred stoletjem pokrivali osrednji del Stojne. Tu narava že tisočletja živi le po svojih zakonih, zato si pragozdni rezervat ogledamo pri informativnih tablah z gozdne ceste. Pragozd Strmec meri 15,55 hektarov.

Danes tu bukev prevladuje po številu in v lesni masi. Tudi v drugih pragozdovih na Kočevskem je bukev pri pomlajevanju vedno številčnejša od jelke; vendar danes tukaj v debelinski strukturi merjenih dreves jelka prevladuje med tankimi drevesi, saj lahko dolgo vztraja v senci in se komaj opazno debeli. Veliko bukovih mladic pa v borbi za svetlobo odmre.

Lesna masa pragozda kaže zvonasto porazdelitev z veliko zalogo nad 50 cm debelih dreves.
Meritve lesne mase po desetletjih sicer kažejo nihanje deležev drevesnih vrst, vendar ostaja skupna lesna masa – nakopičena energija – skoraj nespremenjena.