slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Prenos znanj in dobrih praks delegaciji gozdarskih strokovnjakov iz Gruzije

Objavljeno 23. 10. 2018 v Novice
Prenos znanj in dobrih praks delegaciji gozdarskih strokovnjakov iz Gruzije

Gozdovi v Gruziji, državi ki je po velikosti 3, 5-krat večja od Slovenije in kjer živi 3,7 mio prebivalcev, pokrivajo 40 % celotne površine. Gozdovi so, v nekoč sovjetski republiki, danes prepoznani kot pomembna naravna dobrina; prav tako se država zaveda njihove ohranjenosti ter posledično biodiverzitete v njih, skratka pomena gozdov v najširšem pomenu. V procesu vzpostavljanja sistema gospodarjenja z gozdovi gozdarski strokovnjaki in drugi sodelujoči spoznavajo in preverjajo prakse gospodarjenja z gozdovi drugod.  Temu je bil namenjen tudi enotedenski obisk delegacije Gruzije v Sloveniji, ki jo je gostil in vodil Zavod za gozdove Slovenije.
V sredo, 10. 10. 2018, smo bil del tega tudi mi, gozdarji iz Kočevskega. Izredno radovednim in zavzetim udeležencem je predstavnik družbe Slovenski državni gozdovi predstavil upravljanje gozdov v lasti RS , v nadaljevanju pa smo člani projektne ekipe predstavili območje Natura 2000 Kočevsko s projektnimi ukrepi izvedenimi za ciljne vrste projekta LIFE Kočevsko. Izvedene naravovarstvene ukrepe smo si kasneje v gozdu tudi ogledali. Po krajšemu odmoru namenjenemu kosilu smo goste popeljali v gozd, natančneje na  Borovško goro vse do gozdnega rezervata Pragozda Krokar ter roba ostenja kjer so bili udeleženci nagrajeni s čudovitim razgledom na kanjon reke Kolpe. Zgodovino naravovarstva na Kočevskem ter pot do uvrstitve gozdnega rezervata Pragozda Krokar na UNESCO seznam naravne svetovne dediščine je udeležencem predstavil Bojan Kocjan (ZGS).

Pripravila ekipa LIFE Kočevsko ZGS.

Fotografije- arhiv ZGS.