slen
LIFE13 NAT/SI/000314
O projektu

Projektno območje

Objavljeno 26. 10. 2015 v O projektu

Projektno območje Kočevsko je prepoznavno po svojih obširnih gozdovih in sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Zaradi ohranjenosti, so v zavetju gozdov našle svoje pribežališče številne evropsko pomembne vrste, zato je celotno območje Kočevskega opredeljeno kot območje Nature 2000 tako po direktivi o pticah (SPA Kočevsko) kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko).

projektno območje Kočevsko