slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Raziskava javnega mnenja o seznanjenosti javnosti z učinki projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314)

Objavljeno 22. 11. 2018 v Novice
Raziskava javnega mnenja o seznanjenosti javnosti z učinki projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314)

V okviru projekta LIFE Kočevsko smo januarja 2016 v sodelovanju s podjetjem Parsifal SC d.o.o. opravili raziskavo javnega mnenja, s katero smo na projektnem območju želeli preveriti, kakšen odnos imajo prebivalci do ohranjene narave in varstva biotske raznovrstnosti ter kako dobro so seznanjeni s projektom LIFE Kočevsko. Šlo je za raziskavo »nultega stanja« na začetku projekta.

V mesecu novembru 2018 smo raziskavo javnega mnenja ponovili. Z njo smo želeli ugotoviti uspešnost izvedbe komunikacijskih/ozaveščevalnih aktivnosti projekta ter preveriti, kako lokalne skupnosti na projektnem območju dojemajo koristi projekta.

Ključne ugotovitve navajamo spodaj, več pa si lahko preberete v priloženem poročilu na naslednji povezavi: Raziskava javnega mnenja o seznanjenosti z učinki projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314).

 

Pregled glavnih ugotovitev:

 • Za večino anketirancev 91,5 % (združeni oceni 4 in 5) je pomembno, da je narava ohranjena/neokrnjena (leta 2016 je ta delež znašal 93,3 %).
 • Za večino anketirancev 75,2 % (združeni oceni 4 in 5) je pomembno, da družba namenja sredstva za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega okolja (leta 2016 je ta delež znašal 75,8 %).
 • Dobra polovica (56,7 %) anketirancev pozna pomen pojma Natura 2000 (leta 2016 je ta delež znašal 61 %).
 • Polovica (52,3 %) anketirancev vidi Naturo 2000, kot razvojno priložnost (leta 2016 je ta delež znašal 54 %).
 • Velika večina (80,5 %) anketirancev, se zaveda da živi na območju Natura 2000 (leta 2016 je ta delež znašal 71 %).
 • Večina anketirancev (84,6 %) ni imela niti pozitivnih, niti negativnih izkušenj, ker živi na območju Natura 2000 (leta 2016 je ta delež znašal 78,1 %).
 • Večina anketirancev (69,3 %) je kot pozitivno izkušnjo izpostavila ohranjanje narave.
 • Kot negativno izkušnjo, je največ (31,8 %) anketirancev izpostavilo prepoved gradnje.
 • Za projekt LIFE Kočevsko je že slišalo 40,5 % anketirancev (leta 2016 je ta delež znašal 22,2 %).
 • Za projekt LIFE Kočevsko je največ (30,3 %) anketirancev slišalo po radiu, sledijo nacionalni in regijski tiskani mediji (26,7 %) in preko družine, prijateljev ali znancev (22,1 %).
 • Velika večina (93,4 %) anketirancev se ni udeležila predavanj ali sodelovali pri projektnih aktivnosti na temo narave na Kočevskem.

Pripravili sodelavci ZRSVN.