slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Reško jezero

Objavljeno 13. 1. 2015 v Kočevska
Reško jezero

Reško jezero pri Kočevski Reki predstavlja neprecenljiv habitat, poleg številnim ribjim vrstam nudi življensko okolje mnogim vrstam ptic, gozdni rezervat daje zavetje gozdnim živalim in zverem.

Reški potok je kraška ponikalnica, ki izvira v Možah in ponikne v ponore pri starih garažah. Njegova struga je dolga cca 3000 m. Ob njem so še v 20. letih tega stoletja stali trije mlini in žaga. Imenovali so se Zgornji, Srednji in Spodnji mlin. Danes kupi kamenja in nekaj zidov ob vodi komajda še spominjajo na razvaline poslopij.

V 70. letih se je med ribiči porodila ideja o zajezitvi potoka. Pripravljalna dela so se začela že leta 1977. Delno se je očistila struga in brežine. V letu 1978 je zrasel na mestu, kjer je nekoč stal srednji mlin in žaga jez.
Preko jeza je speljan most, pod njim pa je postavljena brana, ki zadržuje večje kose lesa in vej, ki jih ob večjih deževjih prinese voda s seboj.

Površina jezera je okoli 18 ha in niha v odvisnosti od vodostaja jezera. Spodnji del jezera je namenjen ribolovu in ostalim vrstam rekreacije. Zgornji del je izločen kot gojitveno področje za ribe in gnezdenje ptic…

Pas gozda ob jezeru in Reškem potoku je izločen kot rezervat Jezero s skupno površino 51,03 ha. Gozdove ob jezeru gradijo predvsem debeljaki. V drevesni sestavi prevladuje smreka.