slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Rinža

Objavljeno 13. 1. 2015 v Kočevska
Rinža

Reka Rinža je edina reka na Kočevskem. Je izrazito kraška reka, ki na koncu ponikne v podzemlje in se kot Bilpa izliva v reko Kolpo. Izvir Rinže je Reberski studenec, ki leži v vznožju Stojne za vasjo Mrtvice. 

 Rinža dobiva med tokom po Kočevskem polju več pritokov s Stojne, ki so značilni kraški obrhi. Veliko vode imajo Ie ob večjem dežju in spomladi. Pritoki, ki pritekajo s Kočevskega polja, so manj izdatni in nimajo značaja obrha. Del vode ze za Kočevjem izgine v podzemlje in odteka pod Rogom na dolenjsko stran. Količina padavin vpliva na to, kje dokončno ponikne. Ob najvišjih vodah izgine v podzemlje šele v bližini Mozlja.

Rinža dobiva svojo vodo tudi iz dolenjevaškega polja. Ko vode tam zaradi padavin narastejo, priteče skozi Vrtače in okoli Jasnice »Zadnja Rinža«, ki se združi s »Pravo Rinžo«. Ko »Zadnja Rinža« začne upadati, privre iz rup (jam) pred Jasnico »Prednja Rinža«, ki običajno izgine v požiralnik pri Spodnjih Ložinah. Kadar pa ta tok močno naraste (čez 260cm), se v Mrtvicah združi z »Zadnjo Rinžo« in s »Pravo Rinžo«. V tem primeru nastanejo poplave, ki pa jih sedaj preprečuje zadrževalni jez v Zadolju pod ribniško Veliko goro.