slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Sofinancerji projekta

Ministrstvo za okolje in prostor je pristojni organ za izvajanje programa LIFE v Sloveniji (NCP – National Contact Point). Ministrstvo izvaja informiranje najširšega kroga potencialnih prijaviteljev projektov, objavlja razpise za sofinanciranje projektov, organizira informativne delavnice za prijavitelje projektov in izbrane projekte tudi sofinancira.

Projekt “LIFE Kočevsko” bo Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo v višini 681.004,00 EUR, ki predstavlja 30% končne pogodbene vrednosti.