slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Strokovna ekskurzija v narodni park Bavarski gozd

Objavljeno 28. 10. 2015 v Novice
Strokovna ekskurzija v narodni park Bavarski gozd

Projektni partnerji smo se dne 15.10.2015 odpravili na tridnevno strokovno ekskurzijo v narodni park Bavarski gozd v Nemčiji. Namen obiska je bil pridobiti poglobljeno znanje s področja parkovnega upravljanja, upravljanja območij Natura 2000, okoljske vzgoje ter razvoja turistične infrastrukture. Ker si projektni partnerji prizadevamo za celostno in usklajeno upravljanje, so se nam na ekskurziji pridružili tudi predstavniki ključnih deležnikov iz različnih sektorjev in organizacij z območja Kočevke. Ekskurzija je bila tako tudi priložnost za mreženje, povezovanje, prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med vsemi udeleženci.

Narodni park Bavarski gozd, ustanovljen leta 1970, skupaj s sosednjim narodnim parkom Šumava predstavlja največje zavarovano območje v Srednji Evropi (92.000 ha) in je prepoznano kot divje srce Evrope (The Wild Heart of Europe). Park omogoča obiskovalcem brezmejne možnosti doživljanja prvobitne narave, premišljeno umeščena mreža rekreacijskih poti z manjšimi informacijskimi točkami in večjimi infocentri pa nudi številne izobraževalne in rekreacije aktivnosti. Park zaposluje okoli 200 ljudi.

Prvi dan ekskurzije smo si v dopoldanskem času ogledali muzej gozdarstva (Forest History Museum) v St. Oswaldu, kjer so nam predstavili osnovne informacije o narodnem parku ter nas popeljali na voden ogled muzeja. V popoldanskem času smo obiskali center za obiskovalce Lusen blizu kraja Neuschönau, kjer smo na primerih infocentra Hans-Eisenmann-Haus, botaničnega in geološkega vrta, obor za živali ter poti med krošnjami dreves spoznali primere dobrih praks turistične ter rekreacijske infrastrukture ter sam koncept upravljanja z obiskovalci.

Drugi dan smo si na območju Siebensteinkopf ter Racheldiensthütte in Lärchenberg ogledali habitate divjega petelina, gozdnega jereba, triprstega in belohrbtega detla ter mnogih drugih živalskih ter rastlinskih vrst. Gorski smrekovi gozdovi, ki so bili po velikopovršinski gradaciji podlubnikov prepuščeni naravnemu razvoju, predstavljajo svojevrstno učilnico v naravi, saj prikazujejo naravno regeneracijo gozdnega ekosistema po večji motnji brez posredovanja človeka. Na ta način se v gozdnem ekosistemu ustvarjajo raznovrstni habitati, ki omogočajo življenje redkim in ogroženim vrstam.

Zadnji dan smo si na območju Dreikönigsloipe blizu vasi Mauth ogledali način gospodarjenja z gozdovi v robni coni parka, v kateri izvajajo predvsem ukrepe za preprečevanje širjenja podlubnikov v okoliške gozdove. Na tem območju intenzivno odstranjujejo vsa drevesa, ki so jih napadli podlubniki, gozdnega reda pa na naše začudenje ne izvajajo. Sledil je ogled enega izmed štirih zimovališč za divjad v parku. Čeprav se v pretežnem delu parka ne posega v populacije divjadi (predvsem jelenjad, srnjad in divji prašiči), pa je potrebno za preprečevanje škod na sosednjih zasebnih zemljiščih, njihovo številčnost predvsem v robnih conah regulirati. Za odstrel jelenjadi uporabljajo poseben koncept, kjer s krmo jelenjad zvabijo v poseben prostor znotraj zimovališča, kjer nato izvedejo odstrel. Odstrel znotraj zimovališč izvajajo profesionalni lovci, zaposleni v parku. Ob povratku domov smo se ustavili še v slikovitem mestu Passau, mestu treh rek, ki leži ob sotočju rek Donave, Inn in Ilz.

Novo pridobljena znanja ter tuje izkušnje bomo zagotovo uporabili pri izvajanju našega projekta, kot tudi pri nadaljnjem razvoju območja Kočevske.