slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Video

Mladiča sta poletela!

 

Dogajanje na ribniku pri Rogatem hribu, julij in avgust 2017 – avtor: Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

 

Orel belorepec na ribniku pri Rogatem hribu, julij 2016 – avtor: ZGS OE Kočevje

 

Odlov rib iz Reškega potoka  – avtor: ZGS OE Kočevje

 

Dogajanja v gnezdu Orla belorepca (Haliaeetus albicilla)  – avtor: ZGS OE Kočevje

 

Promocijski film o življenju ogroženih vrst (orel belorepec, triprsti detel, belohrbti detel, gozdni jereb, divji petelin in človeška ribica) – avtor: partnerji projekta LIFE Kočevsko

 

Belohrbti detel – avtor: ZRSVN

 

Prva opažanja na gnezdu orla belorepca – avtor: ZGS OE Kočevje

 

Prva opažanja na zimskem krmišču za orla belorepca – avtor: ZGS OE Kočevje

 

Plenjenje umetnih talnih gnezd v Natura 2000 Kočevsko  – avtor: ZGS OE Kočevje

 

Prisotnost plenilcev in drugih živali v življenjskem prostoru divjega petelina in gozdnega jereba na območju Natura 2000 Kočevsko  – avtor: ZGS OE Kočevje