slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Zaključujemo s popisom obeh vrst detlov

Objavljeno 2. 6. 2015 v Novice
Zaključujemo s popisom obeh vrst detlov

Belohrbtega in triprstega detla smo od meseca marca do maja 2015 popisovali na v naprej določenih štiristo popisnih točkah. Popis oz. evidentiranje prisotnosti zgoraj omenjenih vrst detlov smo na kočevskem opravili zaposleni na Zavodu za gozdove OE Kočevje, na novomeški strani območja pa je popise v glavnem opravil Zavod za varstvo narave RS. Pri popisu (popis ca. 100 popisnih točk) je sodelovalo tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS), in sicer kot zunanji izvajalec.

Zabeležili smo prisotnost preko tridesetih parov belohrbtih detlov in nekoliko manj parov triprstih detlov. Pri popisih smo videvali predvsem samice obeh detlov, katere z bobnanjem vztrajno branijo svoj teritorij. Večinoma smo jih videli, na določenih lokacijah žal le slišali. Redkeje smo opazili spontano trkanje, večinoma smo jih izzvali s predvajanjem zvočnega posnetka teritorialnega bobnanja ali oglašanja obeh vrst detlov.

Na podlagi skrbno pridobljenih podatkov bomo na ZGS pripravili poročilo, ki bo kvalitetna podlaga za še boljše umeščanje naravovarstvenih ukrepov na območja, ki so za določeno vrsto pomembna.

Pred nami sta dva tedna, ki jih bomo na terenu namenili iskanju zasedenih gnezdilnih dupel triprstega in belohrbtega detla. Več o naših uspehih ter tudi sreči, ki je pri tem potrebna pa v naslednji novički.