slen
LIFE13 NAT/SI/000314
News

Delavnica z Ribiško družino Kočevje

Published on 12. 3. 2015 under News
Delavnica z Ribiško družino Kočevje

Projektni partnerji si prizadevamo za usklajeno upravljanje območij Natura 2000 Kočevsko, zato smo že v začetni fazi projekta k sodelovanju povabiti vse ključne deležnike in skupaj z njimi poglobili znanje o območju ter oblikovali usklajene rešitve. Jezero v Kočevski Reki, ki z okoliškimi gozdovi predstavlja ključni del prehranjevalnega in gnezdilnega habitata orla belorepca, je v upravljanju Ribiške družine Kočevje.

Predstavnikom ribiške družine smo na delavnici dne 12. marca 2015 predstavili projekt LIFE Kočevsko ter načrtovane projektne aktivnosti, ki se bodo odvijale na območju Kočevske Reke. Predstavitve so bile osnova za delavniški del, na katerem smo konkretne projektne rešitve za varstvo orla belorepca skupaj preverili in dopolnili, na koncu pa sklenili dogovor o nadaljnjem sodelovanju tako pri izvedbi projekta, kot tudi pri dolgoročnem upravljanju območja.

 

1_Delavnica_RibiskaDruzinaK_12032015    1_Delavnica_RibiskaDruzinaK_120320151