slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Iskanje gnezd triprstega in belohrbtega detla

Objavljeno 29. 5. 2015 v Novice
Iskanje gnezd triprstega in belohrbtega detla

Namen iskanja gnezd je pridobiti podatke o strukturi gnezdilnega habitata obeh vrst detlov, hkrati pa tudi pridobiti informacije o vrsti in strukturi plena, s katero se vrsti prehranjujeta in hranita mladiče. Predstavniki ZRSVN in ZGS smo gnezda iskali konec maja ter v prvih dneh junija, preden praviloma poletijo mladiči, saj se takrat mladiči najintenzivneje oglašajo, kar nam močno olajša iskanje gnezd. Gnezda smo iskali v okolici tistih točk, kjer smo na spomladanskem popisu zabeležili vrsti. Eno izmed gnezd belohrbtega detla smo našli v pragozdu Kopa, v napol vitalni bukvi, 15 m nad tlemi. Mladiči, ki so bili že precej veliki, so se ves čas oglašali, starša pa sta v neposredni bližini ves čas potrkavala. Samec je priletel bolj poredko, samica pa je vsakih 10 minut prinesla poln kljun belih ličink.