slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Mulčenje za boljše prehranjevalne možnosti divjega petelina

Objavljeno 17. 11. 2017 v Novice
Mulčenje za boljše prehranjevalne možnosti divjega petelina

V prvem tednu meseca novembra je zunanji izvajalec zaključil z mulčenjem površin v gozdnem prostoru.  V okviru projekta Life Kočevsko  smo z namenom izboljšanja stanja na rastiščih ter izboljšanja prehranjevalnega habitata divjega petelina v gozdovih znotraj cone divjega petelina (centralna rastišča) izvedli mulčenje obcestnih površin, zaraščajočih gozdnih jas in površin poraslih z gozdnim mladjem na potencialnih rastiščih. Na ta način smo vzpostavili linijske presvetlitve ob gozdnih cestah ter odprte površine v gozdu in na ta način omogočili zarast površin z zelmi, jagodičjem in malinovjem.

Vseh površin na katerih se je izvajalo mulčenje  je  skupaj 11 ha in so zgoščene v okolici Turna, Debelega vrha in Belih  sten. Mulčilo se je 3,5 ha površin v zaraščanju, 5km brežin gozdnih cest in 2,5 ha površin znotraj gozda na  nadmorskih višinah nad 900 m .

Skupaj z ostalimi ukrepi za divjega petelina (postavitev prehranjevalnih ograj, sajenje plodonosnih drevesnih vrst, izdelava presek in preletnih stez) želimo vzpostaviti primernejše naravne pogoje za ohranitev vrste na Kočevskem območju.

 

Novica in fotografije: ZGS OE Kočevje.