slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Postavitev prehranjevalnih ograj za divjega petelina

Objavljeno 15. 5. 2017 v Novice
Postavitev prehranjevalnih ograj za divjega petelina

Na podlagi izvedenega evidentiranja stanja vrste  v letu 2015 ter do takrat obstoječih strokovnih podlag je bila v sklopu projekta LIFE Kočevsko oblikovana t.i. upravljalska cona divjega petelina v velikosti 3.813 ha. Znotraj cone divjega petelina in deloma izven nje (območje Racne gore – Petelinjek) so bila v nadaljevanju oblikovana  t.i. centralna območja velikosti med 150 in ca. 300 ha, znotraj katerih se nahaja eno ali več aktivnih ali domnevno aktivnih rastišč v zadnjih letih. Skupno je bilo oblikovanih osem lokacij centralnih območij. Dve lokaciji centralnih območij se nahajata v zasebnih gozdovih (območje Turna – OE Kočevje in območje Racne gore – OE Postojna), ostala območja pa v državnih gozdovih na območju Goteniške in Borovške gore. Skupna površina centralnih območij je okoli 1500 ha (1,6% območja).

Centralna območja divjega petelina so tako prostorski okvir umeščanja načrtovanih ukrepov v gozd za tarčno vrsto – divjega petelina. V preteklih dveh mesecih smo s sodelavci Zavoda za gozdove v gozdu detajlno umestili in zakoličili pet t.i. prehranjevalnih ograj v skupni površini ca. 3,5 ha. Njihov osnovni namen je izboljšanje prehranjevalnega habitata za vrsto. To pomeni, da na ograjenih površinah želimo zagotoviti razvoj plodonosnih zelišč (maline, robide, borovnice) ter v nadaljevanju zaščito zelišč in drugega rastlinja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo.

Poleg dveh zakoličenih prehranjevalnih ograj v GGE Ravne (področje Goteniške gore) ter ene v GGE Draga (območje Debelega vrha), smo konec meseca marca zakoličili še ograjo v GGE Grčarice (prav tako območje Debelega vrha) ter pretekli teden, natančneje 9. maja 2017, še zadnjo na  območju Racne gore v ZGS OE Postojna, KE Stari Trg.

Na terenu smo potek ograje označili s količki obarvanimi z rumeno barvo in se z revirnim gozdarjem dogovorili o detajlni izvedbi pripadajočih del.

Ob postavitvi ograj bo na celotni površini ograj izvedena tudi priprava tal za sadnjo plodonosnih drevesnih vrst. Sadnjo bomo izvedli spomladi 2018.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje