slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Udeležba na regionalnem kick-off srečanju v Budimpešti

Objavljeno 11. 11. 2014 v Novice

Vodja projekta LIFE KOČEVSKO Lili Štefanič in strokovni koordinator projekta Denis Žitnik sta se dne 11.11.2014 udeležila regionalnega kick-off srečanja v Budimpešti, kjer so jima predstavniki EU in zunanjega monitoringa za Slovenijo predstavili tehnične in finančne zadeve v zvezi z vodenjem projektov iz finančnega mehanizma Life. Na srečanju sta ostalim udeležencem tudi podrobneje predstavila projekt LIFE KOČEVSKO ter se seznanila z drugimi LIFE projekti, ki so bili izbrani za sofinanciranje s strani EU na razpisu Life+13.