slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Kočevska

Vila Krauland

Objavljeno 13. 1. 2015 v Kočevska

Stavbo sta leta 1891 zgradila brata Ranziger, ki sta bila lastnika steklarne na Trati. Leta 1935 je vilo kupil dr. Krauland, ki je v njej prebival vse do leta 1941. Po II. svetovni vojni je bil v stavbi zdravstveni dom. Od leta 1965 pa ima v njej prostore Društvo upokojencev Kočevje.