slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Zaključujemo s prvim popisom obeh vrst detlov

Objavljeno 17. 4. 2015 v Novice
Zaključujemo s prvim popisom obeh vrst detlov

S prvim popisom obeh vrst detlov smo pričeli v drugi polovici meseca marca, saj nam letos vremenske razmere (sneg ter zimske razmere v višjih nadmorskih višinah) popisa prej niso omogočale.

S pomočjo natančno pripravljenih kart na katerih so ločeno označene popisne točke, in sicer 122 popisnih točk za triprstega detla, 132 popisnih točk za belohrbtega detla ter 75 popisnih točk na katerih bomo izvedli popis obeh vrst detlov (skupaj  329 popisnih točk/DOPPS kot zunanji izvajalec opravi popis na skupaj 99 popisnih točkah) ter s pomočjo opreme – gps, zvočnik, mp3 in dvogled, ki smo jo kupili s sredstvi projekta, smo prvi krog popisov zaključili v prvih dneh aprila.

V začetnih dneh popisov smo se trudili, da čim prej izvedemo popise na popisnih točkah na katerih smo evidentirali prisotnost belohrbtega detla.

Triprsti detel zaradi zimskih razmer in obilice snega v višjih legah v sredini meseca marca še ni bil aktiven.

Dne 26.3.2015 nam delne rezultate prvega kroga popisov iz popisnih točk, kjer so popise uspeli realizirati, posreduje tudi DOPPS.

V prvem popisu nam na projektnem območju uspe evidentirati skupno 22 belohrbtih in 20 triprstih detlov.

V zadnjih dneh marca smo mestoma že pričeli z drugim krogom (ponovitvijo) popisov obeh vrst detlov na popisnih točkah.