slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Izobraževalni dan zaposlenih na ZGS OE Kočevje

Objavljeno 16. 12. 2014 v Novice
Izobraževalni dan zaposlenih na ZGS OE Kočevje

V sklopu akcije A2 je bil pripravljen izobraževalni dan, ki je potekal 16.12.2014, namenjen vsem zaposlenim gozdarjem na ZGS OE Kočevje ter lovcem Lovišča s posebnim namenom Medved (LPN Medved).

Ekipa sodelavcev Life Kočevsko na ZGS OE Kočevje in ZRSVN je  navzočim  predstavila splošno vsebino, namene in cilje projekta. Pretežni del izobraževalnega dne je bilo namenjenega predstavitvi tarčnih vrst projekta: divjemu petelinu, triprstemu in belohrbtemu detlu, orlu belorepcu, habitatnemu tipu kraške jame in predstavitvi človeške ribice. Mirko Perušek je predstavil ekološke zahteve posamezne vrste ptice, nam predstavil njihove habitate ter nanizal in podrobneje orisal s projektom predvidene naravovarstvene ukrepe, katerih namen je zagotovitev ugodnih oz. izboljšanje obstoječih habitatnih razmer posamezne vrste.

Andrej Hudoklin je podrobneje predstavil malo poznan HT kraške jame ter človeško ribico izpostavil problematiko onesnaževanja kraškega podzemlja, ki je na kočevskem polju, brez prepotrebnih sprememb na bolje, prisotno več desetletij.

Izobraževalni dan smo zaključili z izmenjavo mnenj, z vprašanji ter končno s predstavitvijo

knjige Pragozd, avtorskim delom našega kolega Tomaža Hartmana.