slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Obisk nadzornikov projekta LIFE Kočevsko

Objavljeno 18. 9. 2018 v Novice
Obisk nadzornikov projekta LIFE Kočevsko

V četrtek, 13. in v petek, 14. septembra 2018 so nas obiskali nadzorniki projekta LIFE Kočevsko. Nadzorno komisijo so sestavljali štirje člani, od teh sta bila dva predstavnika Evropske komisije, predstavnica Life projektov z Ministrstva za okolje in prostor in predstavnik  zunanje monitoring ekipe NEEMO.

Prvi dan je bil namenjen predstavitvi projektnih akcij in doseženih ciljev, finančnemu pregledu ter ogledu izvedenih aktivnosti na terenu.

Predstavitev in finančni pregled sta potekala v prostorih Občine Kočevje. Terenski del smo začeli z ogledom Smetljive jame ob gozdni cesti nad Stojno, ki smo jo v okviru projekta očistili in zaščitili z varovalno ograjo in rešetko. Nadaljevali smo z Orlovo sobo v Kočevski Reki in Orlovo potjo ob Reškem jezeru, dan smo zaključili na opazovalnici Polotok.

Drugi dan je bil namenjen izključno terenskemu pregledu.

V okolici Kočevske Reke smo si ogledali obročkanje dreves (gozdnogospodarska enota Koče), območje mirne cone in zimsko krmišče za orla belorepca (gozdnogospodarska enota Ravne) in na koncu še prehranjevalne ograje za gozdnega jereba in divjega petelina (gozdnogospodarska enota Briga).

Nadzorniki projekta so bili  s potekom izvajanja projekta zadovoljni, pohvalili so tudi dobro partnersko sodelovanje.

 

Novico pripravili zaposleni na LUK.

Foto: arhiv ZGS