slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Objava rezultatov projekta na Youtube

Objavljeno 5. 2. 2016 v Novice
Objava rezultatov projekta na Youtube

Na Youtube smo objavili dva kratka filma, ki povzemata rezultate analiz izhodiščnega stanja divjega petelina in gozdnega jereba na območju Natura 2000 Kočevsko.

S pomočjo IR kamer smo spremljali prisotnost plenilcev v življenjskem prostoru divjega petelina in gozdnega jereba. Namestili smo 14 kupčkov peska, ki naj bi gozdnim kuram služili kot peščena kopališča, in v bližino namestili IR kamere za dnevno in nočno snemanje. Kamere prisotnosti gozdnih kur niso zabeležile, od plenilcev pa so bile najbolj pogosto zabeležene kune.

V drugem poskusu smo preverjali stopnjo plenjenja talnih gnezd v bližini krmišč divjadi. 150 simuliranih talnih gnezd (dve kurji jajci in eno jajce iz stiropora) smo namestili v okolico 5 stalnih krmišč divjadi, kjer se kot krma uporablja koruza. Na 12 gnezd smo namestili IR kamere za dnevno in nočno snemanje. 58% gnezd je bilo uplenjenih. Od 12 posnetih gnezd jih je bilo 9 izplenjenih. Od teh so jih 7 uplenile kune in 2 jazbeca.

Pripravili: ZGS, OE Kočevje