slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Okrogla miza »Reško jezero s Kočevsko Reko – središče aktivnosti projekta LIFE Kočevsko«

Objavljeno 10. 2. 2016 v Novice
Okrogla miza »Reško jezero s Kočevsko Reko – središče aktivnosti projekta LIFE Kočevsko«

V okviru akcije E3 (Mreženje z deležniki: izobraževanje in usposabljanje ter ozaveščanje) so predstavniki Občine, ZRSVN, ZGS OE Kočevje in Ljudske univerze Kočevje  izbranim ključnim deležnikom predstavili aktivnosti, ki se bodo v sklopu projekta LIFE KOČEVSKO izvajale v okolici Reškega jezera z namenom seznanjanja, ozaveščanja, spodbujanja medsektorskega sodelovanja ter povečanja prepoznavnosti projekta med lokalnimi prebivalci in širše.

Cilj je, da se postavljena infrastruktura in oprema po zaključku projekta uporablja v turistične namene, oziroma vključi v turistični produkt preko katerega bi lahko v kraj pritegnili več turistov. Za dosego teh ciljev je ključno sodelovanje in povezovanje vseh zainteresiranih, predvsem pa krajanov Kočevske Reke. Občina bo z različnimi pristopi v naslednjih dveh letih skušala spodbuditi in podpreti izobraževanja za turistične vodiče in  spodbujati razvoj  malega podjetništva z izobraževanji s ciljem, da se kot končni rezultat oblikuje kakovosten turistični produkt, ki bi Kočevski Reki omogočil razvoj in povečanje prepoznavnosti tudi po koncu projekta LIFE Kočevsko in motiviranim posameznikom omogočil vir zaslužka.