slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Spremljanje poteka del v državnih gozdovih

Objavljeno 24. 11. 2017 v Novice
Spremljanje poteka del v državnih gozdovih

Na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Kočevje, smo se 10. novembra 2017 sestali z vodstvom podjetja Recinko d.o.o., izvajalcem ukrepov v državnih gozdovih. Skupaj smo preverili ter se pogovorili o dinamiki izvajanja del v gozdu. Ugotovili smo, da dinamika izvajanja del ne omogoča realizacije del do predvidenih rokov, zato smo se dogovorili za povečanje števila operativnih ekip tako pri izvajanju obročkanja kot pri postavitvi prehranjevalnih ograj v gozdu.

V skladu z dogovori je izvajalec del zagotovil večje število delavcev, kar se je seveda odrazilo na realizaciji del na terenu. Izvedba obročkanja poteka v večini gozdnogospodarskih enot; zaključena je približno četrtina vseh površin v drogovnjakih.

Novozapadli sneg (na višjih nadmorskih višinah je sneg zapadel že 10.11.2017), ki se vztrajno drži na drevesih, je dela v gozdu ustavil. Ker so objekti na višjih nadmorskih višinah, kjer je zapadla večja količina snega, predstavlja velik izziv že dostop na delovišče. Sneg otežuje, mestoma onemogoča prehode med drevesi izbranimi za obročkanje, prav tako je rušenje tanjših dreves preveč nevarno.

Upamo, da nam bo vreme v prihajajočih tednih bolj naklonjeno in da bo nadaljevanje izvajanja del v gozdu možno.

Novica in fotografije: ZGS OE Kočevje