slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Srečanje projektnih partnerjev v decembru 2014

Objavljeno 5. 12. 2014 v Novice
Srečanje projektnih partnerjev  v decembru 2014

Projektni partnerji smo na sedežu LU Kočevje v petek, 5.12.2014 v sklopu akcije A1 pod vodstvom predstavnikov iz ZRSVN-ja izvedli praktično delavnico analize, izbora in identifikacije deležnikov, ki jih bomo v nadaljevanju projektnih aktivnostih skušali aktivneje vključevati v tekoče dogajanje: sektorske delavnice, Forum za Kočevsko. Pred začetkom same delavnice je izbrani ponudnik za izdelavo spletne strani predstavil tri predloge oziroma osnutke spletne strani projekta LIFE Kočevsko, na katere smo predstavniki partnerskih organizacij podali svoje pripombe in predloge za spremembe ter izbrali osnutek, ki se nam je zdel najprimernejši. Prav tako smo se dogovorili o naboru in obsegu vsebin, ki bodo objavljene na spletni strani projekta.