slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Izobraževanje za popis gozdnega jereba ter belohrbtega in triprstega detla

Objavljeno 17. 4. 2015 v Novice
Izobraževanje za popis gozdnega jereba ter belohrbtega in triprstega detla

Zavod RS za varstvo narave je dne 17.4.2015 v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) izvedel izobraževanje za izvedbo popisa gozdnega jereba ter belohrbtega in triprstega detla. Izobraževanje, katerega se je udeležilo preko 30 udeležencev, je bilo sestavljeno iz teoretičnega dela, ki je bil izveden v Skavtskem okoljskem centru na Žagi Rog ter praktičnega prikaza klicanja gozdnega jereba ter obeh vrst detlov na terenu. Izobraževanja so se udeležili predvsem terenski gozdarji iz partnerskih organizacij, ki bodo tako med, kot tudi po projektu samostojno izvajali oz. se vključevali v popise. Glavna dodana vrednost izobraževanja je širjenje in prenos znanja o tarčnih vrstah in njihovih ekoloških zahtevah, ki je nujno potreben za učinkovito upravljanje s temi vrstami in predpogoj za dolgoročno varstvo teh vrst.