slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Zagotovitev mirne cone za orla belorepca tudi s postavitvijo lesene ograje

Objavljeno 29. 12. 2016 v Novice
Zagotovitev mirne cone za orla belorepca tudi s postavitvijo lesene ograje

Reško jezero pri Kočevski Reki je pomemben del prehranjevalnega habitata orla belorepca. Zgornji del jezera je izločen kot ribji rezervat namenjen razvoju ribjega živeža v jezeru; tu ni dovoljen ribolov, prav tako ne čolnarjenje, plavanje in druge oblike rabe jezera. Gozdovi v okolici zgornjega dela jezera so del gozdnega rezervata Jezero. Gospodarjenje z gozdom in lov tu nista dovoljena.

Ta del narave je kot pomemben del življenjskega prostora (habitata) orla belorepca prepuščen naravnemu razvoju. Da bi zagotovili mir oz. zmanjšali motnje človeka na tem območju v prihodnjem letu načrtujemo niz sestankov z različnimi deležniki, ki ta prostor uporabljajo. Zmanjšanju motenj povezanih z dostopanjem živine do in v vodo jezera na območju zgornjega dela jezera, torej v mirni coni, načrtujemo zmanjšati oz. odpraviti. Vzdolž obale zgornjega dela jezera projektni partnerji načrtujemo postavitev 500 m ograje, ki bo preprečila prost dostop do jezera in s tem vstopanje na območje mirne cone orla belorepca v zgornjem delu jezera.

Načrtovan ukrep smo v ponedeljek, 19. decembra 2016, predstavili upravljalcu kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS, in sicer Skladu Kmetijskih zemljišč RS ter dvema najemnikoma kmetijskih površin na obravnavanem območju. Pogovorili smo se o poteku ograje, dolžini in načinu izvedbe ograje. Pridobitvi soglasij tako Sklada kmetijskih zemljišč, kot obeh najemnikov, sledi realizacija – postavitev ograje spomladi 2017.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE KočevjeZagotovitev mirne cone za orla belorepca tudi s postavitvijo lesene ograje (foto: ZGS)Zagotovitev mirne cone za orla belorepca tudi s postavitvijo lesene ograje (foto: ZGS)Zagotovitev mirne cone za orla belorepca tudi s postavitvijo lesene ograje (foto: ZGS)