slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Vhodi v očiščene jame zdaj ograjeni in opremljeni z opozorilnimi tablami

Objavljeno 30. 10. 2017 v Novice
Vhodi v očiščene jame zdaj ograjeni in opremljeni z opozorilnimi tablami

Potem, ko smo iz Vodne jame 1 in Vodne jame 3 pri Klinji vasi v težavni čistilni akciji odstranili vse odpadke, so neodgovorni posamezniki v manj kot enem letu tam znova pustili svoje sledi. Kljub vzpostavitvi organiziranega odvozu odpadkov, ki jih izvaja komunala Kočevje, in urejenemu odlagališču v Mozlju, kjer lahko občani oddajo odpadke, so se le ti znova pojavili v vrtači ob Vodni jami pri Klinji vasi. Tako smo ob ti dve jami zdaj postavili ograjo in opozorilni tabli, ki nas opominja, da to ni pravi kraj za odpadke.

Ograjo smo postavili tudi ob Smetljivi jami ob gozdni cesti na Stojno, ki je bila očiščena v mesecu aprilu 2017. Iz nje smo odstranili za kar 25 m3 odpadkov, med drugim tudi svežo mrhovino. Že samo ime jame nam pove, čemu je bila le ta dolgo časa namenjena. Lokacija jame je zaradi neposredne bližine gozdne ceste izpostavljena precejšni nevarnosti za ponovno odlaganje odpadkov, hkrati pa predstavlja nevarnost tudi za promet na gozdni cesti. Prav zaradi njene izpostavljenosti za nelegalno odlaganje odpadkov in nevarnosti za promet smo jamo zaprli, zavarovali in zaščitili z leseno varovalno ograjo in kovinskimi rešetkami. Pri vhodu v jamo smo postavili opozorilno – informativno tablo o prepovedi odlaganja smeti v njej.

V okviru projekta LIFE Kočevsko smo tako ob vhodih v jame na Kočevskem, ki so po naši oceni najbolj kritično izpostavljene nelegalnemu odlaganju odpadkov, skupno postavili kar 14 informativno – opozorilnih tabel. Želimo si, da bi pripomogle k bolj odgovornemu ravnanju in na ta način prispevale k uspešnemu varstvu našega podzemlja.

 

FOTO: Marjan Cigoj