slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Zbirka učnih gradiv za učitelje naravoslovja in biologije

Objavljeno 12. 2. 2018 v Novice
Zbirka učnih gradiv za učitelje naravoslovja in biologije

Varstvo in ohranjanje vrst temelji na sprejemanju lokalnega prebivalstva. S projektnimi aktivnosti želimo o pomenu tarčnih vrst infomirati in ozavestiti čim širši krog lokalnega prebivalstva. Ob tem se zavedamo pomena ozaveščanja mladih, saj bodo prav oni v prihodnje sprejemali pomembne odločitve o okolju, v katerem živijo.

V ta namen smo pripravili učna gradiva o ogroženih tarčnih vrstah, zajetih v projekt LIFE Kočevsko. Namenjena so predvsem učiteljem naravoslovja in biologije, ki bodo lahko znanje širili med mlade. Vsi navedeni učni cilji so neposredno povezani z obstoječim učnim načrtom za naravoslovje in biologijo. V zbirki učnih gradiv so zajete tako učne priprave kot tudi učni listi. Z namenom, da bi učiteljem olajšali delo, smo pripravili tudi predstavitve o primerjavi ptic, življenju v gnezdu, človeški ribici, ekosistemih gozd in kraška jama, ter o konkretnih ukrepih, ki jih izvajamo v okviru projekta.

Do zbirke učnih gradiv lahko dostopate tukaj.

 

Foto: M. Artnak, M. Cigoj, M. Krapež