slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Delavnica o umeščanju ukrepov v območja Natura 2000

Objavljeno 4. 12. 2017 v Novice
Delavnica o umeščanju ukrepov v območja Natura 2000

V torek, 21. novembra, je del ekipe LIFE Kočevsko na delovnem sestanku in terenski delavnici predstavil možne ukrepe za vrste Natura 2000 ter izvedbo ukrepov, ki so bili načrtovani in se izvajajo v okviru projekta LIFE Kočevsko.

Delavnica je bila namenjena revirnim gozdarjem Zavoda za gozdove Slovenije iz območnih enot Brežice, Novo mesto, Kočevje, Postojna, Tolmin in Sežana. V kabinetni predstavitvi je bilo prikazano izvajanje projekta LIFE Kočevsko in novosti na področju nabora ukrepov za vrste in habitatne tipe Natura 2000 območij, ki jih je predstavil Dragan Matijašić, vodja Oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdov Slovenije.

Na terenskem ogledu smo si ogledali že izvedena dela znotraj akcij C2 in C3; obročkanje drogovnjakov, mulčenje obcestnih pasov ter dela, ki so bila opravljena za vzpostavitev preletnih stez za divjega petelina. Zavoljo novosti na področju umeščanja ukrepov Natura 2000 v gozdni prostor je bilo konkretnih vprašanj s strani revirnih gozdarjev veliko. S prikazanim so bili udeleženci zelo zadovoljni. Načrtovanje in izvedbo ukrepov v okviru projekta LIFE Kočevsko pa lahko izpostavimo kot primer dobre prakse za ostala območja Natura 2000.

Novico pripravili sodelavci ZGS OE Kočevje

 

(foto: arhiv ZGS OE Kočevje)