slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Evidentiranje izhodiščnega stanja triprstega detla (Picoides tridactylus) in belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos)

Objavljeno 20. 2. 2015 v Novice
Evidentiranje izhodiščnega stanja triprstega detla (Picoides tridactylus) in belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos)

Da bi imele konkretne naravovarstvene akcije na terenu kar največji učinek (glede na razpoložljiva sredstva) je potrebno zagotoviti, da bodo načrtovani ukrepi optimalno umeščeni v prostor.

Ker razen nekaterih posameznih podatkov in naključnih opazovanj, novejših sistematičnih podatkov za tarčni vrsti triprsti detel (Picoides tridactylus) in belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) ni, je v okviru projektne akcije A2 predvideno evidentiranje njunega izhodiščnega stanja.

Evidentiranje izhodiščnega stanja – popis bomo izvajali po mednarodno uveljavljeni metodi z enkratno ponovitvijo, torej dva popisa na eni točki. Na osnovi poznavanja vrste in njene pojavnosti, opazovanj ter novejših sistematičnih podatkov  – natančne sestojne analize smo na projektnem območju, območju Natura 2000 Kočevsko, izločili preko 400 točk na katerih bomo izvedli popis obeh vrst detlov. Popis bomo zaposleni na ZGS izvedli s pomočjo izbranega zunanjega izvajalca ter zaposlenih na Zavodu za varstvo narave RS.

V petek, 20.2.2015, smo se v KE Kočevska reka (GGE Ravne) ponovno seznanili z vrstama, utrdili znanje o njih, ponovili metodologijo in razčistili vse kar je potrebno za čim boljšo izvedbo evidentiranja izhodiščnega stanja obeh vrst detlov.

Pri popisu bomo uporabili s sredstvi projekta kupljeno opremo (zvočnike in mp3) ter lastne zvočne posnetke, ki jih bomo predvajali na popisnih točkah in na ta način skušali vzbuditi zanimanje triprstega in belohrbtega detla.

V prihodnjem tednu bomo nadaljevali z izobraževanjem in utrjevanjem znanja še v KE Rog, Pugled (GGE Stojna), KE Ribnica (GGE Grčarice) in KE Travna gora.