slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Izobraževalni dan strokovnega kadra izvajalskih podjetij za izvajanje del v gozdovih

Objavljeno 13. 2. 2015 v Novice
Izobraževalni dan strokovnega kadra izvajalskih podjetij za izvajanje del v gozdovih

Prenos znanja je ključen, “da se vrti”.

Po nizu izobraževanj in delavnic namenjenih predvsem zaposlenim revirnim gozdarjem in revirnim lovcem za Zavodu za gozdove OE Kočevje in Novo mesto smo se v petek, 13.2.2015, kot ekipa, za isto mizo usedli tudi z gozdarji podjetja Gozdarstvo Grča d.d., Snežnik d.d. Kočevska Reka, Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Območne izpostave Kočevje in Novo mesto.

Prenos informacij in znanja na vodilne zaposlene v podjetjih, ki izvajajo dela v državnih gozdovih projektnega območja Natura 2000 Kočevsko je ključen, saj šele izvedba konkretnih del na terenu (v gozdu) zaključi krog, ki poteka od poznavanja vrst, njihovih ekoloških zahtev, poznavanja gozda do ustreznega gospodarjenja z njim.

Dvaindvajsetim prisotnim strokovnjakom smo predstavili projekt LIFE Kočevsko, pretežni del izobraževanja pa namenili predstavitvi tarčnih vrst projekta, njihovim ekološkim zahtevam ter predvidenim ukrepom v gozdovih za izboljšanje habitatnih razmer ter posledično ugodnejšega stanja posameznih tarčnih vrst v sklopu projektnih akcij C2, C3 in C4.