slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Nevarnosti talnih gnezdilcev

Objavljeno 25. 5. 2015 v Novice
Nevarnosti talnih gnezdilcev

Poskus plenjenja umetnih gnezd

V okviru aktivnosti akcije A2 (evidentiranje izhodiščnega stanja) smo na ZGS med drugim izvedli poskus plenjenja umetnih talnih gnezd v okolici krmišč divjadi. S tem poskusom želimo preveriti morebitno povišano stopnjo plenjenja talnih gnezd v okolici krmišč divjadi, oceniti razdaljo od krmišča, na kateri se morebitni vplivi izničijo ter preveriti vrstno sestavo plenilcev umetnih talnih gnezd na različnih razdaljah od krmišč. Na podlagi rezultatov tega poskusa bomo lahko bolje prostorsko umestili aktivnosti izvedbenih akcij projekta LifeKočevsko (C akcije), s katerimi bomo izboljšali habitat dveh tarčnih vrst: divjega petelina in gozdnega jereba. V poskusu smo v sodelovanju z revirnimi lovci LPN Snežnik Kočevska Reka in LPN Medved nastavili 150 umetnih gnezd, rezultati poskusa pa bodo predvidoma znani jeseni.