slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Usklajena raba lovskih objektov na območju centralnih rastišč divjega petelina

Objavljeno 18. 9. 2017 v Novice
Usklajena raba lovskih objektov na območju centralnih rastišč divjega petelina

Površina centralnih rastišč divjega petelina na območju Natura 2000 Kočevsko obsega kar 1794 ha. Pet prostorsko ločenih centralnih rastišč divjega petelina velikosti 150 do ca. 300 ha se nahaja znotraj 3813 ha velike cone divjega petelina.

Na območju centralnih rastišč divjega petelina se po natančnem popisu lovskih objektov, ki so ga v letu 2016 izvedli sodelavci Lovišča s posebnim namenom (LPN) Medved, LPN Snežnik-Kočevska Reka ter LPN Žitna gora, nahaja 42 lovskih objektov. Pretežni del lovskih objektov predstavljajo kaluže, solnice in lovske preže.

V želji po uskladitvi rabe ter določitvi ustrezne rabe lovskih objektov smo z revirnimi lovci pregledali seznam lovskih objektov ter se pogovorili o ustreznosti /neustreznosti posameznega objekta. V petek, 15.9.2017, smo se sestali še s predstavnikom LPN in se dogovorili glede odstranitve izbranih lovskih objektov na centralnih rastiščih divjega petelina.

Krmljenje divjih prašičev na rastiščih ni dovoljeno, lahko se krmi le jelenjad in sicer s senom pridelanim na tamkajšnjih jasah. S predstavnikom LPN smo se dogovorili , da bo LPN izvajal povečan odstrel lisic ter jazbecev na območju cone divjega petelina.

Sodelovanje, komunikacija ter usklajeno delo gozdarjev in lovcev je ključnega pomena pri vzpostavljanju ugodnejšega stanja habitata za divjega petelina (kot tudi drugih živali), zato se ekipa LIFE Kočevsko zahvaljuje LPN Medved ter LPN Snežnik-Kočevska Reka za odlično sodelovanje.

 

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje